Foretaget

Organisation

Biscaya Tak Stockholm AB är en del av Contaki-koncernen. Moderbolaget AB Contaki startades 1982 av John Strandberg och när han gick i pension i slutet av 1990-talet togs det över av hans äldste son, Thomas och 2004 började även Johns yngste son, Ingemar, jobba i företaget. Moderbolaget ägs fortfarande till största delen av familjen och den enda externa aktieägaren är nordens största tätskiktsleverantör, Nordic Waterproofing.

Biscaya Tak Stockholm AB och dess systerföretag, Contaki Entreprenad AB, ägs till 100 % av moderbolaget AB Contaki.

Biscaya Tak Stockholm AB fokuserar främst på tätskikt och ställning/väderskydd medan Contaki Entreprenad AB erbjuder ett bredare utbud av tjänster inom bygg och ansvarar ofta för den övergripande projektledningen.

contaki-fschema