Garage1 Biscaya

Övriga tätskiktsarbeten – vi utför allt inom tätskikt

Biscaya utför tätskiktsarbeten på alla typer av underlag och inom alla områden, då främst med asfaltsbaserat tätskikt (papp). Vi har stor och lång erfarenhet av tätskiktsmontage på p-däck, innergårdar, terrasser, balkonger, grunder med mera.

Våra kunder anlitar oss inom dessa områden eftersom de vet att vi lämnar ifrån oss en tät konstruktion som har lång livslängd. Vi vet att läckage inom dessa områden är väldigt kostsamt då tätskiktet oftast är täckt med jord, sand, plattor, asfalt, betong med mera. Dessutom kan kloriderna i vattnet få betong att vittra sönder och armeringen i betongen att rosta vilket försvagar konstruktionen.