Vi har tätat mängder av grunder

Att täta grunder är nyckeln till ett välmående hus är ingen hemlighet. Idag tätas grunden på större delen av alla hus som byggs med prefabricerad betong. Skarvarna mellan sockeln och väggarna samt skarvarna mellan väggelementen som kommer att ligga under mark tätas. Det gör man genom att först prima betongen med en asfaltsbaserad primer och sedan montera tätskiktsremsor över skarvarna.

Ansvaret som ligger på tätskiktsentreprenören vid dessa typer av tätskiktsmontage är enormt då kostnaderna för ett eventuellt läckage när huset är klart ofta är väldigt höga. Därför är det viktigt att välja en entreprenör som arbetat länge med tätskikt och vet hur förutsättningarna måste vara för att resultatet ska bli bra.

Biscayas montörer har lång erfarenhet av denna typ av arbete och har arbetat med de största entreprenörerna som utför nybyggnation, till exempel Besqab, Strängbetong, Veidekke och Ebab. Vi har tätat ett otaligt antal grunder och vet hur vi tillsammans med kunden ska lösa alla typer av situationer.