Kostnadseffektiva tätskiktslösningar för innergårdar

Läckande innergårdar är ett växande problem i Storstockholm. Beräkningar visar att uppemot 700 innergårdar bara i Stockholms innerstad är i akut behov av renovering de närmaste åren och ofta är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ens medvetna om renoveringsbehovet förrän det börjar läcka eller skador börjar visa sig på betongkonstruktionen. Då har ofta läckaget pågått under lång tid och orsakat skador på bärande konstruktioner som skulle kunna ha förhindrats med ett fungerande tätskikt.

Biscaya har lagt tätskikt på otaliga innergårdar i Storstockholm. Vi anser oss vara experter på både utredning av innergårdars status och montering av tätskikt som förhindrar läckage. Dessutom är våra tätskiktslösningar väldigt kostnadseffektiva.

Vid ett pågående läckage är det ofta nödvändigt att göra en kontroll av befintlig bärande konstruktion för att se om den har blivit försvagad av läckaget, vilket ofta är fallet. Biscaya är i detta fall en perfekt partner då vi kan hjälpa till med en djupare kontroll av hela konstruktionens beskaffenhet, alltifrån kvaliteten på betong, armering, stålkonstruktioner och eventuell fyllning.

Är du entreprenör och bygger eller renoverar en innergård?

Då kan du tryggt anlita Biscaya för tätskiktsmontaget. Vår erfarenhet och kompetens inom området är både lång och bred. Vi har arbetat med såväl stora som små entreprenörer vid renovering och nyproduktion av innergårdar och vi vet vikten av att ta med tätskiksentrepre- nören i ett tidigt stadium av entreprenaden för att säkerställa en tät konstruktion. Ofta hjälper vi entreprenörer vid både projekteringen och i planeringen av entreprenaden och sedan vid monteringen av tätskiktet. Våra kunder har mycket goda erfarenheter av resultatet vid denna typ av samarbete.