Tätskikt som mångdubblar p-däckets livslängd

Biscaya utför tätskiktsarbeten på parkeringsdäck både vid nybyggnation och renovering. Vi har tiotals år av erfarenhet från montering av tätskikt på p-däck och vet vilka svaga punkter och problemställen ett p-däck har och hur vi ska tackla dem. Vi vet också hur både underla- get och tätskiktet ska behandlas för att uppnå en hållbar lösning med lång och underhållsfri livslängd. När tätskiktet är monterat lägger man antingen vanlig asfalt eller gjutasfalt som skyddar tätskiktet från skador.

Tätskikt ökar p-däckets livslängd många gånger om och anses idag vara en självklarhet vid nybyggnation av p-däck. Under perioden 1960-1990 ansågs betong vara tät och därför monterade man inte tätskikt på p-däck, något som vi får lida av idag då klorider från vatten, snö och is har försvagat betongkonstruktionerna genom att angripa armeringen i betongen och får den att rosta. På vintern kan även vatten som tränger ner i betongen orsaka frostsprängningar när den fryser och expanderar. Vatten som tränger genom p-däckets konstruktion kan även droppa ner på bilarna under och med den kalkhalt som vattnet samlat på sig från betongen kan det förstöra lacken på bilarna.

Vid valet av tätskikt på ett p-däck är det viktigt att välja rätt material, bearbeta underlaget rätt och – inte minst – se till att tätskiktet monteras av erfarna montörer. Biscaya har erfarenheten och kompetensen som krävs för detta och vi använder tätskikt som är beprövade på 100-tals p-däck och broar.

Snabb och effektiv hjälp av specialister

Kontakta oss om du har ett p-däck som läcker eller om du är osäker på om p-däcket har tätskikt. Vi kommer och gör en statusbesiktning och vid behov ger vi dig ett åtgärdsförslag. Biscaya är även rätt samarbetspartner för dig som är byggentreprenör och ska projektera eller bygga ett p-däck. Du får specialisthjälp vid projekteringen och planeringen likväl som vid montaget, vilket leder till en snabb och effektiv entreprenad.