Rätt tätskikt ökar hållbarheten på terrasser och balkonger

Tätskikt på terrasser och balkonger är ofta något som både entreprenörer och fastighetsägare glömmer bort eller inte prioriterar vilket kan medföra stora renoveringskostnader både i underliggande lokaler och i konstruktionen.

Biscaya har renoverat mängder av terrasser, loftgångar och balkonger där läckagen förstört inredning, fått träkonstruktioner att ruttna, blött ner isolering med mera. Detta eftersom entreprenörer monterat bristfälligt eller inget tätskikt alls. Vi anser att detta är onödigt då det är en liten kostnad att montera ett tätskikt jämfört med de enorma kostnader som en renovering av vattenskador i fastigheten medför.

Ett ofta förekommande problem med terrasser och balkonger är att det är låga höjder runt dörrar in till fastigheten där vatten kan tränga in. Därför är det viktigt att tidigt i entreprenaden ha en bra tätskiktsentreprenör som partner. Tätskiktsentreprenören är med redan vid projekte- ringen och vet hur man ska bygga/renovera terrasser och balkonger för att lösa tätskiktet. Biscaya hjälper ständigt både byggentreprenörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med detta. Våra kunder uppskattar vår kompetens och våra lösningar, som är kostnadseffektiva, gedigna och har lång hållbarhet.

Vi minskar era kostnader

Kontakta oss på Biscaya om ni har läckage, vill veta statusen eller håller på att renovera terrasser eller balkonger. Vi ser till att tätskiktet ger en tät konstruktion, får lång hållbarhet och minimerar kostnaden både kort- och långsiktigt.