Isolering – en av de viktigaste funktionerna i en byggnad

Det finns många olika typer av isolering för hus idag, alla med olika egenskaper och isoleringsvärden. Nedan följer en kort beskrivning av olika isoleringsmaterial.

Expanderad cellplast

Kan användas på tak eller i väggar. Materialet har nackdelen att det brinner lätt men fördelen är att det väger lite och är billigt.

Extruderad cellplast (XpS)

En speciell typ av cellplast som tål höga belastningar och passar på konstruktioner där man till exempel ska montera trall, lägga grus, gjuta betong, lägga sand och plattor. Materialet har nackdelen att det brinner lika lätt som cellplast och fördelen att det är väldigt lätt.

Mineralull/Stenull

Mineral- och stenull kan användas på tak och i väggar. Ullen är ytterst lätt att forma och är allsidig. Den tål också höga temperaturer och är inte brandfarlig. Nackdelar som ullen har är att den är relativt tung och dyrare än cellplast men billigare än nedanstående isoleringar.

PIR

En relativt ny typ av isolering som har drygt 50 % högre isoleringsvärde än cellplast och mineralull och därigenom kan man minska isole- ringstjockleken. PIR är dock fortfarande relativt dyr och har låg smältpunkt.

FOAM-glas

En typ av isolering som är vattentät och kan monteras tät med oxiderad asfalt och tätskikt. Den är brandtålig och har lång hållbarhet samt tål hög belastning och tryck. Den är liksom PIR-isoleringen relativt dyr och den har hög monteringskostnad.

Biscaya levererar isolering från leverantörer såsom Isover, Paroc, Sundolitt, ThermiSol, Foamglas Nordic och SPU-isolering.