Duk till nyproduktion och renovering

Biscaya strävar efter att vara en heltäckande leverantör av alla typer av tätskikt och då är duk en självklarhet att kunna leverera. Vi leve- rerar duk vid nyproduktion eller vid renovering av tak där duk legat tidigare. Då det går fort att lägga ut stora ytor av duk passar materialet extra bra när det är korta tidplaner och där takytorna är stora utan många hinder. Duk passar också väldigt bra när man måste hålla ner vikten på taket.

Våra kunder är främst byggentreprenörer och fastighetsägare eller förvaltare som antingen redan har ett duktak som behöver renoveras eller där duk är inskrivet i bygghandlingarna.

Biscaya levererar endast duk från de största och mest etablerade nordiska leverantörerna såsom Sika och Sealeco.