Taksäkerhet är en livsviktig investering

Taksäkerhet är något det ibland slarvas med. Att ha rätt taksäkerhet är enormt viktigt för fastighetsägaren. Förutom det faktum att de personskador som kan följa av bristande taksäkerhet ofta är fruktansvärda så har fastighetsägaren/byggherren ett stort ansvar. Det är fastighetsägaren/byggherren som står ansvarig om någon olycka sker och det inte finns rätt taksäkerhet monterad.

Vi projekterar och levererar permanent taksäkerhet till alla typer av tak och kan erbjuda varierande lösningar för alla olika förutsättningar. Vi kan även göra statusbesiktningar och åtgärdsförslag för fastighetsägare som är osäkra på vad som förväntas finnas på taken. Alla befintliga tak kan kompletteras med taksäkerhet utan att hela taken behöver renoveras, vilket gör det till en relativt billig investering i jämförelse med vad en olycka skulle innebära.

Biscaya levererar taksäkerhet från leverantörer såsom Weland Stål, Lindab och CW Lundberg.