Tegelarbeten på tak med kraftig lutning

Tegeltak är mycket vanliga i Sverige och är det överlägset vanligaste tätskiktet på villor. Biscaya utför tegelarbeten på tak som har rätt förutsättningar och med vår kunskap inom tätskikt och plåt kan vi garantera ett väl utfört arbete med lång livslängd.

När vi jobbar med tegeltak har vi stor nytta av våra ställningar som monteras runt huset. Då tegeltak ska hålla i många årtionden är det viktigt att det sekundära tätskiktet (det vill säga underlagspappen) monteras av erfarna montörer och med material av rätt kvalitet. Att byta några takpannor är enkelt och billigt men att byta ut underlagspappen är väldigt dyrt. Vi är ytterst noggranna med detta och förstärker till exempel alltid ränndalar och andra svaga punkter med ett tjockare, svetsbart tätskikt för att säkerställa lång och bekymmersfri livslängd på taket. Vill kunden ha en extra kvalitetsnivå på tegeltaket monterar vi gummiduk eller svetsbar papp på hela taket under teglet istället för underlagspapp.

Biscaya levererar tegel och betongpannor från de största nordiska tillverkarna såsom Benders och Monier. Dessa står för hög kvalitet och långa garantier.