M

Väderskydd och ställningar – ett brett sortiment av kvalitetsprodukter

Väderskydd

Biscaya har ett stort utbud av väderskydd från Haki. I begynnelsen köpte vi in väderskydd för att ha vid våra innergårdsentreprenader men under åren har vi byggt upp ett sortiment så att vi nu även kan erbjuda väderskydden till andra entreprenörer och fastighetsägare.

Vi har stor erfarenhet av att bygga väderskydd under de svåra förutsättningar som innergårdar ofta erbjuder. Ingen gård är den andra lik och man måste hela tiden anpassa väderskyddet efter rådande omständigheter. En annan fördel med att anlita Biscaya för väderskyddsmontage är att vi i grunden är en tätskiktsentreprenör och hela tiden tänker absolut täthet.

Väderskydden som vi erbjuder kan monteras på innergårdar eller över ett godtyckligt arbetsområde som måste vara tätt. De kan monteras med ensidigt fall eller som sadeltak. Vi har väderskydd som kan flyttas genom att de rullas i skenor för att minimera montagekostnaderna om väderskyddet behöver flyttas över arbetsområdet.

Ställningar

Biscaya har egna ställningar från Haki som vi använder i samband med våra entreprenader. Vi ställer bland annat upp dessa vid arbeten där arbetarskydd behövs runt takkanterna eller där en ställning behövs för att få tillträde till taket. Ofta behövs ställning när man arbetar vid takfoten på tegeltak eller när man ska byta hängrännor på ett papptak.

Våra ställningar har visat sig betydelsefulla för oss då vi anser att skydd av våra montörer är av högsta vikt. Säker arbetsmiljö är något som både entreprenörer och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar att uppfylla. Vi på Biscaya tycker det är av största vikt att man tillsammans med kunden går igenom arbetsmiljön innan ett arbete startar för att undvika olyckor. Tyvärr är det många fastighetsägare som inte vet att de har ett stort ansvar vid eventuella olyckor.

Ställning är ett säkert sätt att garantera arbetarskyddet och möjliggör arbeten som annars inte skulle vara genomförbara. Vårt ställningsutbud utökas ständigt och vårt mål är att inom kort kunna erbjuda ställningsmontage till entreprenörer, fastighetsägare, förvaltare och privatpersoner.

Är du intresserad av att hyra väderskydd eller ställning?
Klicka här för våra kontaktuppgifter >